Ads 468x60pxLabels

Minggu, 17 Maret 2013

Do'a Awal Majlis IlmuAllahumma Inna A’udzubika, An Adlilla Au Udlolla, Au Azilla Au Uzalla, Au Adhlima Au Udhlama,
Au Ajhala Au Yujhala ‘Alayya.
Ya Allah Kami Mohon Perlindungan-Mu, Dari Tersesat Atau Disesatkan, Dari Tergelincir Atau Digelincirkan, Dari Menganiaya Atau Dianiaya, Dari Kebodohan Atau Dibodohi.

Robbii Zidna 'Ilmaa, Warzuqna Fahmaa.
Ya Allah Tambahkanlah Kami Ilmu, Dan Berilah Aku Karunia Untuk Dapat Memahaminya

Robbanna Zidna ‘Ilmaa, Wa Wassi'lana Fi Rizqiina, Wa Baariklana Fiimaa Rozaqtana, Waj'alna Ma_Hbuuban Fii Quluubana 'Ibaadik, Wa ‘Aziizan Fii 'Uyuunihim, Waj'alnii Wajiihan Fid Dun-Yaa Wal Aakhiroh, Wa Minal Muqorrobiin,
Yaa Katsiiron Nawaal, Yaa _Hasanal Fi'aal, Yaa Qoo-Imam Bilaa Zawaal, Yaa Mubdi'an Bilaa Mitsaal, Falakal _Hamdu Walakal Minnah, Walakasy Syarofu ‘Alaa Kulli _Haal.
Ya Allah Tambahkanlah Ilmu kami, Luaskanlah Rizqi kami, Dan Berkahilah Rizqi Yang Telah Engkau Berikan Kepada kami, Jadikanlah Kami Orang Yang Dicintai Dalam Hati Hambah-Mu,
Serta Mulia Dalam Pandangan Mereka, Jadikanlah Aku Terpandang Di Dunia Dan Akhirat, Dan Termasuk Orang-Orang Yang Dekat Denganmu.
Wahai Dzat Yang Banyak Memberi, Wahai Dzat Yang Baik Sempurna Dalam Segala Urusan, Wahai Dzat Yang Tegap Berdiri Berkuasa - Tanpa Turun Tahta, Wahaai Dzat Yang Memulai  - Tanpa Ada Satu Contoh, Hanya Bagimu Segala Puji Dan Segala Anugrah, Hanya Milikmulah Segala Kemuliaan Atas Segala Keadaan.

Allaahumma alhimna ‘ilman a’rifu bihi awaamiroka wa a’rifu bihi nawaahiyaka warzuqna. Allaahumma balaghota fahmin nabiyyiina wa fashoohati hifdlil mursaliina wa sur’ati ilhamil malaa’ikatil muqorro biina wa akrimnaa. Allaahumma bi nuuril ‘ilma wasur’atil fahma wa akhrijna min dlulumaatil wahma waftah lana abwaaba rohmatika wa allmina asrooro hikmatika yaa robbal ‘aalmiina
Artinya: Wahai Allah, ilhamilah kami dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua perintah-Mu dan berilah kami rizqi. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari para nabi dan kefashihan hafalan  para Utusan Engkau  serta cepatnya ilham para malaikat muqorrobiin, maka karunianikanlah kepada kami. Wahai Allah,  dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman serta keluarkanlah kami dari kegelapan keraguan dan dan bukakanlah untuk kami semua pintu rahmat_Mu dan ajarkanlah kepada kami rahasia hikmah_Mu. Wahai Tuhan semesta Alam

0 komentar:

Posting Komentar

 

Dangdut RGS

Loading...

Dangdut Palapa

Loading...

Selamat Datang

Terima Kasih telah berkunjung di Blog Forkum Lubers "Sebase Seanengan"

Prayer Times

Daftar pengikut

Ragam Mengobrol